Mercedarian digital library

Mercedarian digital library
Puig ms-55 Cavero, Varia2

Cavero José Nicolás, codex miscellaneus II

El Puig, Biblioteca Mercedaria de la Provincia de Aragón, ms. 55

Saec. XVIII; codex autographus J. Cavero, et compluribus manibus exaratus; LAT-SPA-CAT; mm 223x160; ff. I-VII, 228.

In dorso «Varia | Cavero».

Inc.: (f. 1r) En los mes de maig de 1752 lo reverent pare mestre fr. Joseph Nicolas Cavero, coronista general de la religio, dona aquest tomo junt ab alguns altres al reverent pare mestre fr. Ramon Soler, arxiver del present convent de la Merce de la ciutat de Barcelona, per que los posas en dit Arxiu. Ita est fr. Ramon Soler, archis… (ff. 2rv) Index… .