Mercedarian digital library

Mercedarian digital library
Puig MS-4

Libro de ingreso y profesiones del conv. de la Merced de Barcelona (1676-1701)

El Puig, Biblioteca Mercedaria de la Provincia de Aragón, ms. 4

Saec. XVII-XVIII (1676-1701); ms.; chart.; LAT-SPA-CAT; mm 250x170; ff. 124.

Inc.: (f. 5r) Liber quintus professionum fratrum Ordinis Mercedis conventus Barchinonae ab anno 1676 ad 1701… .