Mercedarian digital library

PergamenaF048r
PergamenaF048v

Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.091

Autor – Author: Benedictus XIV (papa, 1740-1758)

Fecha – Date: Roma, 1757 novembre 16

Descripción – Physical description: perg.; LAT; mm. 229x436.

Ubicación – Location: Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.91

Ex tabulario conventus S. Adriani Ordinis de Mercede (Romae)