Mercedarian digital library

Pergamena040r
Pergamena040v1
Pergamena040v2

Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.040

Autor – Author: Benedictus XIV (papa, 1740-1758)

Fecha – Date: Roma, 1741 giugno 5

Descripción – Physical description: perg.; LAT; mm. 310x495.

Ubicación – Location: Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.40

Ex tabulario conventus S. Adriani Ordinis de Mercede (Romae)