Mercedarian digital library

Pergamena039r
Pergamena039v1
Pergamena039v2

Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.039

Autor – Author: Benedictus XIV (papa, 1740-1758)

Fecha – Date: Roma, 1741 giugno 6

Descripción – Physical description: perg.; LAT; mm. 300x510.

Ubicación – Location: Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.39

Ex tabulario conventus S. Adriani Ordinis de Mercede (Romae)