Mercedarian digital library

Pergamena038r
Pergamena038v1
Pergamena038v2

Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.038

Autor – Author: Benedictus XIV (papa, 1740-1758)

Fecha – Date: Roma, 1741 giugno 5

Descripción – Physical description: perg.; LAT; mm. 210x310.

Ubicación – Location: Roma, Archivum Mercedarium Historicum, I.A.38

Ex tabulario conventus S. Adriani Ordinis de Mercede (Romae)